Spillefilmens historie

Innen film så har det skjedd så utrolig mye, fra stillbildekameraet og zoetropen til stumfilmen, hvor så lydfilmen og farger etterhvert kom inn i filmens verden og har blitt til det vi kjenner idag som spillefilmer.

Det som ofte blir sett på som den aller første filmfremvisningen fant sted i Paris i 1895 av brødrene Lumière, som lagde fortellende filmer om toget som ankom stasjonen og av arbeidere som forlater fabrikken de jobbet på. Mèliès stod derimot for illusjonene med sine eventyrlige filmer og kun hans uendelige og gale fantasi satte begrensningene. Så var det Griffith som under andre verdenskrig løftet film frem til den fortellekunsten den skulle være. Stumfilmen ble etterhvert en av dens tids aller nyeste kunstarter, i Hollywood så var det den velkjente Charles Chaplin og Buster Keaton som ble opphavsmennene til mimikk og fungerte både i kortfilmene og langfilmer som The Gold Rush fra 1925.

Lydfilmen kom så i 1927 med The Jazz Singer, noe som ga filmskaperne noen helt nye virkemidler å lære og mestre og fargefilmen fulgte like etter i 1930- årene. I land som USA, Tyskland og Frankrike så hadde filmproduksjonen blitt til en underholdningsindustri allerede og navn og varemerkene til de ulike selskapene begynte å bli kjent over hele verden.

Etter dette kom det ulike perioder i filmhistorien som den mørke «film noir» på 40- og 50- tallet og filmmusikalene kom også utover på 50-tallet. Også på 50-tallet så ble 3D filmene utviklet og også ble det utviklet lyd i fire kanaler.