Videokommunikasjon – når bruker man det?

Videokommunikasjon har gjennom gått en rivende utvikling i løpet av de siste årene. For å få god videokvalitet var det nødvendig å investere i dyrt utstyr, og dette var stort sett forbeholdt store firmaer og internasjonale organisasjoner.

I dag er de fleste kjent med løsninger som Skype, FaceTime og Google Video Chat, som gjør det mulig å ha en videosamtale med nesten hvem-som-helst, så lenge de har tilgang til en telefon, et nettbrett eller en PC.

webcamera

Mange har snakket med venner og familie i andre byer og andre land, og spesielt hvis man ikke har sett noen i virkeligheten på lang tid, kan det å se dem live på skjermen mens man har en samtale med dem være en spesielt god opplevelse.

Etterhvert som kvaliteten på gratis programmer for videokommunikasjon har blitt forbedret, og tilgjengeligheten til mer båndbredde har økt, brukes videokommunikasjon også av bedrifter og foreninger til å holde møter, nettkonferanser, produktpresentasjoner og demonstrasjoner. Universiteter og høyskoler kan kringkaste forelesninger og foredrag via nettet, og studiegrupper kan møtes i «cyberspace» og diskutere aktuelle tema uten å være tilstede i samme rom.

Noe som kanskje er ukjent for mange er at også flere internasjonale nettkasinoer tilbyr videokommunikasjon med live dealere i utlandet. Dette gjør det mulig for nordmenn å spille lovlig på kasino hjemmefra, uten å måtte betale dyre penger for en lang reise og hotellopphold. Ved å koble seg opp til en live dealer kan man komme litt nærmere en autentisk kasino-opplevelse enn det et vanlig nettkasino gir en. I noen tilfeller kan man også se de andre spillerne i gruppen. Mange som har prøvd det synes at det er med på å gjøre den nettbaserte kasino-opplevelsen litt mindre ensformig.

Ellers gjøres det stadig nye framskritt når det gjelder videokommunikasjon, og det kan kombineres med fjernkontrollering av ulike instrumenter og apparater, noe som er gjort med hell blant annet innenfor medisin. Det blir spennende å se hvilke gjennombrudd vi står overfor på dette feltet, både for privatbruk, møtevirksomhet, profesjonelle tjenester og underholdning!

Fotografi – fra analogt til digitalt

Helt fra tiden hvor analoge kameraer var det siste nye og frem til idag hvor absolutt alle eier et digitalt kamera eller to har det skjedd utrolig mye. Det var allerede på 300- tallet f.KR at Aristoteles beskrev virkningen av å slippe dagslys gjennom et lite hull i en vegg eller et helt mørklagt rom. Det som skjedde da var på veggen motsatt av hullet så dannet det seg et oppned bilde av omgivelsene som var utenfor. Etterhvert som tiden gikk så kom det aller første innretningen med dette prinsippet, det ble kalt for camera obscura som betyr «mørkt rom». Etter dette begynte å spre seg rundt så ble det også behov og ønsker etter portable camera obscura`er og som kjent så ble hullet etterhvert byttet ut med en linse, enda litt senere så satte man inn en blender i apparatet så en kunne regulere lysmengden som traff papiret.

Kaspar Schott lagde i 1657 et lite camera obscura hvor det var to linser og en avstandsinnstilling, og ti år senere så konstruerte Johann Sturm et camera obscura som overførte bildet til et oljet papirark takket være et speil som ble plassert i en 45° vinkel til linsen, da ble problemet med at bildet ble vendt oppned løst.

Idag er det Louis Daguerre som regnes som fotografiets oppfinner, han fant ut at kvikksølvdamp kunne benyttes som en «fremkaller» og bildene ble gjort «foreviget» ved at de ble fiksert i natriumtiosulfat. På den tiden var det altså nødvendig med kunnskaper om kjemi, men i 1888 kom Kodak kameraet som kunne lades med rullefilm. Kameraene kunne altså bare sendes tilbake til fabrikken når siste bilde var tatt og de fremkalte fotografiene og sendte de tilbake til eieren med kameraet.

Digitalkameraene kom til verden på 1980-tallet, de fungere sånn at bildeinformasjonen blir oppbevart digitalt på et magnetiskt lagringsenhet som er som oftest en diskett. Så i 1996 så ble det utviklet enda litt lenger med APS, et mindre filmformat med forbedrede funksjoner og mulighet til å velge mellom tre bildeformater.

Nå har de digitale kameraene uendelig med instillinger og funksjoner som fokus, blitz, lystilpasning og fargekorringering og de har også en liten skjerm som brukes istedet for å se gjennom den «tradisjonelle» søkeren.

Utviklingen innen lyd og bilde

fotoSelv om fotografiet hadde sin oppstandelse på slutten av 1700-tallet, opptak av lyd ble gjort mulig og forbedret på midten og mot slutten av 1800-tallet, og film så sin fødsel mot slutten av det samme århundret – var det ikke før på 1920-tallet at man kombinerte lyd og bilde i ett, selv om man oftest hadde musikk spilt manuelt ved siden av stumfilmer.

Evolusjonen som ble skapt der har sendt oss gjennom mange epoker med større og større forandringer i teknologi, der vi i dag står igjen med digitalkameraer, og muligheten til å gjøre opptak selv på mobilene våre.